Uwaga: Rezerwacja miejsca w ośrodku oznacza zgodę na przestrzeganie poniższego regulaminu.

 

1. W Ośrodku przebywają i korzystają z jego usług osoby, które zgłosiły swój pobyt w recepcji. Doba wczasowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 pierwszego dnia i trwa do godziny 10:00 dnia następnego. Opłatę za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu.

2. Goście obejmujący domek letniskowy w użytkowanie, sprawdzają jego wyposażenie, przyjmując odpowiedzialność materialną za braki lub uszkodzenia z ich winy.

3. Osobom niezameldowanym zabrania się przebywać w Ośrodku w godzinach 22:00-6:00. Każde odwiedziny należy zgłaszać pracownikom recepcji.

4. Pojazdy mogą się poruszać tylko po wytyczonych drogach, niedopuszczalne jest niszczenie roślinności leśnej, krzewów i kaleczenia drzew. Pojazdy można parkować tylko na wyznaczonych miejscach.

5. Korzystający z wczasów dbają o zachowanie spokoju umożliwiając sobie i innym należyty wypoczynek, pamiętając przy tym, że cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje w godzinach 22:00-6:00.

6. Zakaz używania urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu domku „pochłaniających” znaczne ilości energii bez uprzedniego zgłoszenia i spisaniu licznika.

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe należy przestrzegać poniższych zasad:

  • zakaz rozpalania ognisk, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

  • zakaz używania kuchenek gazowych itp. dopuszczalne jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych,

  • zakaz pozostawiania niewygaszonych zapałek, papierosów oraz szkła (np. butelek, słoików itp.),

  • bezwzględny zakaz palenia tytoniu/e-papierosów  w domkach oraz sanitariatach.

  • zakaz gotowania/smażenia wewnątrz domku.

 

8. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, budynki, otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

9. Ośrodek może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin.

10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.

11. Właściciel zwierząt zobowiązany jest do zgłoszenia i uiszczenia opłaty za zwierzę zgodnie z aktualnym cennikiem; Wszystkie psy muszą być prowadzane na smyczy, właściciel musi sprzątać po swoim podopiecznym.

12. Niedostosowanie się do poleceń kierownictwa, obsługi i niniejszego regulaminu skutkuje opuszczeniem Ośrodka, bez zwrotu pieniędzy wpłaconych za pobyt.

13. Na terenie Ośrodka nie mogą przebywać rasy psów agresywnych, wykaz zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt[1]

Telefon alarmowy - 112

 999 - pogotowie ratunkowe

998 - straż pożarna

997- policja

REGULAMIN OŚRODKA KOLONIJNEGO I WCZASOWEGO KLONOWNICA

+48660458298     +48534735865

Wczasy rodzinne, kolonie i obozy sportowe nad jeziorem

Dane do przelewu

Usługi Noclegowe i Rekreacyjne Jan Molawko

16-304 Nowinka

Klonownica

34 8769 0002 0198 0042 2000 0010

SWIFT: POLUPLPR (przelewy zagraniczne)

Rezerwacja

Wszystkie rezerwacje odbywają się drogą telefoniczną. W celu sprawdzenia dostępności domków w wybranym terminie i po ewentualną rezerwacje zapraszamy pod numer

+48 660 458 298

Social Media